Limit transferu

Limit transferu określa maksymalną ilość danych która może być przesłana do lub z serwera w okresie jednego miesiąca. Przykładowo usługa serwer dedykowany wykupiona z limitem transferu posiada dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości. Prędkość transmisji danych jest na poziomie 100Mbps. Ruch jaki odbywa się pomiędzy serwerem a internetem (zew.) jest zliczany i podlega limitowi. Każde otwarcie strony umieszczonej na serwerze lub wykonywanie czynności administracyjnych zdalnych, korzystanie z kont ftp lub z baz danych wiąże się z wygenerowaniem ruchu. Zliczanie ilości pakietów, a tym samym podliczanie transferu, odbywa się na urządzaniach sieciowych nadzorujących działanie sieci; są to urządzenia, które pośredniczą w przesyłaniu informacji i w sposób bezpośredni określają ilość przesłanych danych.  W przypadku przekroczenia limitu transferu prędkość transmisji zostaje ona ograniczona a na wygenerowany transfer (ponad limit) wystawiona zostaje faktura, którą należy opłacić. Ceny zgodne cennikiem  umieszczonym na stronie .