Usługa Web KONTO

Strona internetowa Web KONTO nie posiada bezpośredniego powiązania z kontem poczty elektronicznej i jest odrębną niezależną usługą.

Nazwa subdomeny, pod którą będzie wyświetlana strona internetowa Użytkownika może zawierać od 3 do 97 znaków. Można w niej stosować litery alfabetu angielskiego, cyfry oraz następujące znaki specjalne: kropka, myślnik i podkreślenie. Żadna z cyfr oraz znaków specjalnych nie może być pierwszym znakiem adresu internetowego.

Web KONTO można zamówić wypełniając stosowny formularz http://www.konto.pl/uslugi/web-konto/zamowienie ze strony serwisu KONTO.PL. Po złożeniu zamówienia na usługę Web KONTO, otrzymasz pocztą elektroniczną fakturę pro forma z unikalnym identyfikatorem płatności i w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem. Web KONTO zostanie uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu przez nas na nasze konto bankowe wpłaty we właściwej wysokości (z odpowiednim identyfikatorem płatności), zgodnej z otrzymaną fakturą pro forma.
Po aktywowaniu usługi otrzymasz drogą elektroniczną wszystkie informacje niezbędne do korzystania z niej. usługa będzie dostępna przez cały okres opłaconego abonamentu.
Parametry usługi:
  • 500 MB powierzchni dyskowej z przeznaczeniem na pliki
  • nielimitowany transfer danych
  • konto FTP z pełnym dostępem
  • obsługa PHP 5
    Przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego otrzymasz od nas  pocztą elektroniczną propozycję kontynuowania płatnej usługi z wszystkimi istniejącymi rozszerzeniami wraz z odpowiednią fakturą pro forma. Jeżeli płatność za usługę nie wpłynie w odpowiedniej kwocie na konto bankowe AlphaNet do dnia zakończenia opłaconego wcześniej abonamentu, usługa zostanie zlikwidowana.

Add Feedback