Usługa Web KONTO

 Strona internetowa Web KONTO nie posiada bezpośredniego powiązania z kontem poczty elektronicznej i jest odrębną niezależną usługą.
    Parametry usługi:
        500 MB powierzchni dyskowej z przeznaczeniem na pliki
        nielimitowany transfer danych
        konto FTP z pełnym dostępem
        obsługa PHP 5
  1. Przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego otrzymasz od nas pocztą elektroniczną propozycję kontynuowania płatnej usługi z wszystkimi istniejącymi rozszerzeniami wraz z odpowiednią fakturą pro forma. Jeżeli płatność za usługę nie wpłynie w odpowiedniej kwocie na konto bankowe AlphaNet do dnia zakończenia opłaconego wcześniej abonamentu, usługa zostanie zlikwidowana.