Usługa KONTO Plus

 1. Usługa KONTO Plus pracuje w domenie konto.pl. Nazwa konta (identyfikator) może zawierać od 3 do 40 znaków. Można w niej stosować litery alfabety angielskiego, cyfry oraz następujące znaki specjalne: kropka, myślnik i podkreślenie. Żadna z cyfr oraz znaków specjalnych nie może być pierwszym znakiem nazwy konta.

  Usługa jest dostępna przez cały okres opłaconego przez Użytkownika abonamentu.

  Parametry konta:
  • pojemność konta pocztowego wynosi 1GB.
  • maksymalny rozmiar pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 100MB
  • liczba adresatów poczty jest nieograniczona.

  Z konta można korzystać za pomocą:
  • systemu pocztowego  pod adresem ......
  • programów pocztowych obsługujących protokoły POP3 lub IMAP
 2. Przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego otrzymasz od nas  pocztą elektroniczną propozycję kontynuowania płatnej usługi z wszystkimi istniejącymi rozszerzeniami wraz z odpowiednią fakturą pro forma. Jeżeli płatność za usługę nie wpłynie w odpowiedniej kwocie na konto bankowe AlphaNet do dnia zakończenia opłaconego wcześniej abonamentu, usługa zostanie zredukowana do parametrów konta darmowego, co oznacza, że może zostać usunięta część zawartości konta.