Usługa KONTO Free

Darmowe konta - KONTO Free

W serwisie KONTO.PL można założyć i korzystać nieodpłatnie z kont pocztowych pracujących w domenie konto.pl.
Nazwa konta (identyfikator) może zawierać od 3 do 40 znaków. Można w niej stosować litery alfabety angielskiego, cyfry oraz następujące znaki specjalne: kropka, myślnik i podkreślenie. Żadna z cyfr oraz znaków specjalnych nie może być pierwszym znakiem nazwy konta.

Możesz dysponować dowolną ilością kont, różniących się identyfikatorem i hasłem.

Konto zakładane jest automatycznie po wypełnieniu przez Ciebie formularza rejestracyjnego ze strony http://www.konto.pl/uslugi/konto-free/zamownienie. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą, mamy prawo do usunięcia takiego konta. Po aktywacji skrzynki otrzymasz od nas drogą elektroniczną wszystkie informacje niezbędne do korzystania z usługi.

Parametry konta:
  • pojemność konta pocztowego wynosi 100MB.
  • maksymalny rozmiar pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 100MB
  • liczba adresatów poczty jest nieograniczona.

Z konta można korzystać za pomocą:
  • systemu pocztowego  pod adresem ......
  • programów pocztowych obsługujących protokoły POP3 lub IMAP

Darmowe konto KONTO Free może być wykorzystywane przez nas do celów komercyjnych, a w szczególności do:
  • wysyłania reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na darmowe konto poczty elektronicznej Użytkownika
  • dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z darmowego konta poczty elektronicznej Użytkownika.
  • wyświetlania na stronach serwisu reklam i treści reklamowych w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika
Jeżeli nie chcesz otrzymywać reklam sprawdź ofertę KONTO Plus

Jeżeli KONTO Free nie będzie przez Ciebie użytkowane przez kolejne 90 dni, to mamy prawo do jego usunięcia wraz z całą zawartością. Istnieje możliwość, że wyślemy do Ciebie wiadomości z prośbą o potwierdzenie woli dalszego użytkowania konta. Jeżeli w ciągu kolejnych 60 dni nie otrzymamy wymaganego potwierdzenia, konto może zostać usunięte wraz z całą jego zawartością.

Add Feedback