Usługa KONTO Free

Darmowe konta - KONTO Free

W serwisie KONTO.PL można korzystać nieodpłatnie z kont pocztowych pracujących w domenie konto.pl.
Nazwa konta (identyfikator) może zawierać od 3 do 40 znaków. Można w niej stosować litery alfabety angielskiego, cyfry oraz następujące znaki specjalne: kropka, myślnik i podkreślenie. Żadna z cyfr oraz znaków specjalnych nie może być pierwszym znakiem nazwy konta.

Możesz dysponować dowolną ilością kont, różniących się identyfikatorem i hasłem.

Parametry konta:
  • pojemność konta pocztowego wynosi 100MB.
  • maksymalny rozmiar pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 100MB
  • liczba adresatów poczty jest nieograniczona.

Z konta można korzystać za pomocą:
Darmowe konto KONTO Free może być wykorzystywane przez nas do celów komercyjnych, a w szczególności do:
  • wysyłania reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na darmowe konto poczty elektronicznej Użytkownika
  • dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z darmowego konta poczty elektronicznej Użytkownika.
  • wyświetlania na stronach serwisu reklam i treści reklamowych w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika

Jeżeli KONTO Free nie będzie przez Ciebie użytkowane przez kolejne 90 dni, to mamy prawo do jego usunięcia wraz z całą zawartością. Istnieje możliwość, że wyślemy do Ciebie wiadomości z prośbą o potwierdzenie woli dalszego użytkowania konta. Jeżeli w ciągu kolejnych 60 dni nie otrzymamy wymaganego potwierdzenia, konto może zostać usunięte wraz z całą jego zawartością.