KONTO Business - zewnętrzne konta pocztowe

Użytkownik może dodać do 4 zewnętrznych kont pocztowych, z których wiadomości będą odczytywane w webmailu. Dla większej przejrzystości, każde konto zewnętrzne będzie miało swój katalog.

Opis

 • zewnętrzne konta są ustawione w trybie do odczytu, oznacza to, że są fizycznie pobierane do Twojej skrzynki
 • w zależności od wybranego protokołu będzie widoczna struktura katalogów i możliwość zarządzania docelową skrzynką pocztową (IMAP) lub tylko skrzynką odbiorczą (POP3)


1. Dodawanie konta zewnętrznego

 • w sekcji konta zewnętrzne klikamy Dodaj nowe konto. Uruchomi się kreator, który ułatwi konfigurowanie zewnętrznego konta pocztowego. Proces jest dwuetapowy.

 • w celu uzyskania danych do konfiguracji skrzynki pocztowej skontaktuj się ze swoim dostawcą (w przypadku niektórych dostawców - Google, AOL, Yahoo - dane są wypełnione automatycznie i można je sprawdzić klikając opcję konfiguracja zaawansowana). Przed skonfigurowaniem skrzynki upewnij się czy dostawca obsługuje protokół, który chcesz wybrać
 • jeśli ma być dodane konto, które jest obsługiwane przez nasza firmę należy użyć wpisów pop3.nazwa_domeny.pl lub imap.nazwa_domeny.pl (opcjonalnie pop3.forpsi.com lub imap.forpsi.com)

 • niektóre dane wprowadzone w kreatorze dają dostęp do innych funkcjonalności webmaila:
         - Dostawca - nazwa identyfikująca konto zewnętrzne
         - Twoja nazwa - jest używana do określenia pola Od


 •  po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy je. System przetestuje połączenie z nowo utworzonym kontem.
2. Edycja ustawień konta

 • w menu znajduj±cym się po lewej stronie wybieramy opcję konta zewnętrzne, następnie prawym przyciskiem myszy klikamy na wybrane konto zewnętrzne i wybieramy Edytuj konto

 • w zależności kto jest dostawcą skrzynki pocztowej jest możliwa także zmiana protokołu
3. Usuwanie zewnętrznego konta
 • aby usunąć konto wystarczy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać Usuń konto
 • można także konto usunąć poprzez użycie ikony kosza znajdującego się przy koncie zewnętrznym
 • usunięcie konta nie powoduje skasowania wiadomości na zdalnym serwerze