KONTO Business - opis usługi

Opcja KONTO Business rozszerza możliwości standardowego Webmaila o funkcje typu (kontakty, spotkania), możliwość przypisywania zadań w zakresie jednej domeny  itp.
Ponadto użytkownik zyskuje dostęp do magazynu, w którym można przechowywać pliki oraz je edytować (np. edytor zdjęć), system umożliwiający zarządzanie 4 zewnętrznymi kontami pocztowymi.

Porównanie wersji standardowej i rozszerzonej:

  • dla większej przejrzystości opis funkcji i porównanie obu wersji w pliku graficznym zamieszczonym poniżej. UWAGA - zależnie od wybranego motywu webmaila część opcji może nie być dostępna.

 


Poniżej znajdują się linki do stron art. opisujących możliwości KONTA Business: