KONTO Business - magazyn plików.

 Magazyn plików: miejsce na serwerze przeznaczone na Twoje dokumenty, obrazy, pliki wideo i muzyczne co pozwala Ci na proste wysyłanie maili z dużymi załącznikami. Przydział powierzchni jest równy wielkości skrzynki mail-owej, realizowany niezależnie od stanu zapełnienia konta e-mail.

Strona poświęcona funkcjonalności oraz pomocy została umieszczona pod linkiem: http://webmail.forpsi.com/help/ajax/pl/index.html

Poniżej prezentujemy opis podstawowych funkcji magazynu plików:

Zarządzanie plikami:
- program pozwala na wysłanie plików na serwer.
- menadżer plików (zbiorczy)
- możliwość zapisu plików z magazynu plików na dysk lokalny w formacie zip.
- wysłanie plików z e-maila do magazynu plików.
- przenoszenie i kopiowanie plików do folderów poprzez  "chwyć i upuść ".
- edytor plików tekstowych (TXT, HTML).
- edytor plików graficznych : narzędzia obracania , kadrowania , regulacja kontrastu, odcienie szarości.
- możliwość tworzenia archiwum ZIP.
Funkcje dostępne z poziomu konta e-mail:
- zapisywanie załączników wiadomości bezpośrednio do magazynu plików.
- wysyłanie plików za pośrednictwem poczty e-mail bezpośrednio z Magazynu plików.
- dołączanie plików pochodzących ze magazynu plików do wiadomości.

 Dołączanie plików pochodzących z magazynu plików do wiadomości. (Instrukcja).
Podczas tworzenia wiadomości e-mail kliknij " Dołącz " następnie wybierz z listy " Dodaj załącznik z dokumentów online ". Pojawi się okno dialogowe w którym to będzie można zdefiniować pliki. Ilustracja poniżej przedstawia operacje dodawania plików do złącznika wiadomości.

 Zatwierdzenie zmian oraz listy plików do wysłania odbywa się po przez klikniecie na " Wybierz ".

  Zbiorcze przesyłanie plików.
Przejdź do magazynu plików i wybierz folder, do którego chcesz przesłać pliki, w okienku podglądu, kliknij na "Upload - Przekaż wiele ".

 Następnie kliknij przycisk " Dodaj ". System wyświetli okno w którym możliwe jest przy użyciu klawiszy Ctrl i Shift, aby zaznaczyć kilka plików. Jeśli chcesz dodać pliki z różnych folderów, powtórz tę czynność dla innych plików. Plik może zostać usunięty z listy w dowolnym momencie, klikając przycisk " Usuń " .

Zarządzanie dużymi załącznikami .
Wysłanie wiadomości z załącznikiem większym niż ustalony limit jest możliwe,  należy zaznaczyć funkcje "BMA" a program webmail pozwoli wysłać link do tego pliku zamiast samego pliku.  Zmiany ustawień można dokonać po przejściu do:  Menu główne  nastąpienie Opcje /  Preferencje / Wiadomości/ Tworzenie/. 

Przesłany plik będzie dostępny do pobrania w magazynie plików . Podczas pisania wiadomości można ręcznie wybrać opcję korzystania z tej funkcji, nawet jeśli rozmiar załącznika jest mniejszy niż ustalony limit.

 

 Adresat otrzymuje wiadomość e-mail, w której znajdują się odniesienia do pliku. Pliku umieszczone w załączniku można dodać do magazynu plików aby nie zalegały na skrzynce lub pobrać na komputer lokalny. Poniższe ilustracje przedstawiają  lokalizacje skrótów oraz sposób zapisu danych w folderach magazynu plików.