KONTO Business - książka adresowa

Książka adresowa

W wariancie KONTO Business użytkownik w łatwy sposób może zarządzać swoimi kontaktami, co pozwala lepiej zorganizować pracę. W KONTO Business można tworzyć własne książki adresowe sklasyfikowane według dowolnych kategorii.(np, działy twojej firmy, klienci, kontrahenci...).

1. Dodanie nowej książki adresowej różni się w zależności od wybranego motywu Webmaila.
 • Dla widoku "Simple". Klikamy prawym przyciskiem myszy w lewym menu. Kliknij polecenie Kontakty a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Nowa książka adresowa.
 • Dla wyglądu graficznego (Forpsi, Grey..).  Rozwiń listę Kontakty , kliknij przycisk Nowa książka adresowa.
 • W nowo otwartym oknie podajemy nazwę książki adresowej, alias oraz opis książki i klikamy na Utwórz.
 • Aby zmodyfikować ustawienia książki klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę książki, a następnie wybieramy Właściwości.
2. Zmiana nazwy książki adresowej.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie książki.
 • Wybieramy Właściwości.
 • Zmieniamy nazwę książki i zatwierdzamy zmiany.
 3. Usunięcie książki adresowej.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie książki.
 • Wybieramy Usuń.
4. Dodanie nowego kontaktu do książki adresowej.
 • Zaznaczamy książkę do której chcemy dodać kontakt.
 • W górnym menu klikamy na dodaj kontakt.
 • W nowo otwartym okienku wpisujemy dane kontaktowe.
5. Przeniesienie kontaktu do innej książki adresowej.
 • Kliknij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy na kontakcie.
 • Przeciągnij kontakt do nowej książki.