Skrót od World Wide Web - ogólne określenie sieci witryn internetowych tworzonych przy pomocy języka formatowania tekstu HTML.

Article ID: 2106, Created On: 5/13/2011, Modified: 5/13/2011